Maitri Katta Prayog Malad

जोपर्यंत आपण एक दुसऱ्यांना मदतीचा हात देऊ !

तोपर्यंत कोणीही पडणार नाही.

तर मग तो व्यापार असू दे, परिवार अथवा समाज !