लेखक एक नाट्यछटा अनेक’ – एकांकिका स्पर्धोत्सव – २०१४ — प्रवेश अर्ज

[box type=success]

खालील प्रवेश अर्जात इंग्रजी अथवा मराठी भाषेत माहिती भरता येईल. माहिती भरण्यास सुरूवात करण्यापुर्वी प्रवेश शुल्क बॅंकेत भरल्याच्या पावतीची साॅफ्ट काॅपी (scanned copy) “attach” करण्यासाठी तयार ठेवावी.

[/box]

× Need help?